/ netinfo
Експерти на РИОСВ провериха сигнал за изтичане на бяла пяна в дере, което се влива в река Янтра, на 150 м. над моста до бившия Завод за запаметяващи устройства. Дерето преминава през Западна промишлена зона на Велико Търново и по брега му е изграден градския канализационен колектор.

Седем сигнала от „зеления телефон“ и електронната поща провери РИОСВ

Той отвежда отпадъчните води на част от западната промишлена зона, района на „Топлофикация-ВТ“ АД и обектите по ул. „Сан Стефано“ за пречистване в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води. При огледа участваха и специалисти от „ВиК Йовковци“ ООД.

Ново мобилно приложение позволява подаване на сигнали за нарушения в защитени зони

Установено е, че има запушена ревизионна шахта от градския колектор и част от отпадъчните води се изливат в дерето, което е причина за наблюдаваната пяна. Дадено е предписание на дружеството да възстанови нормалната проводимост на колектора в срок до днес, 25 февруари.