/ netinfo
Предстои отчитане и обсъждане на отчета на бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 г.

"Решени ли са проблемите, подобрени ли условията на живот и услугите в община Горна Оряховица, изпълнени ли са поставените цели в плана за развитие?
Отчетът ще покаже какво е изградено за една финансова година, удовлетворени ли са Вашите искания.

Информираността на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите препоръки са от изключителна важност и се надявам да уважите поканата", апелира председателят на Общински съвет Даниел Костадинов.

Обсъждането ще се проведе на 12 март, понеделник от 17.00 часа в зала 1 на Община Горна Оряховица.