Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново
Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново / netinfo
От 13 до 28 ноември 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.

По време на срещите ще бъдат представени възможностите кандидатстване и финансиране на проекти от европейските фондовете до края на 2017 г. и през следващата 2018 г.

Събитията ще се проведат по следния график:
13 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Стражица
14 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Сухиндол
15 ноември 2017 г. – 10.30 ч., заседателна зала на Община Свищов
16 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала 211 на Община Елена
17 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Полски Тръмбеш
20 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Павликени
21 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Златарица
22 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Лясковец
28 ноември 2017 г. – 10.00 ч., заседателна зала на Община Горна Оряховица
За участие в срещите са поканени представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др.
По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново ще раздаде рекламно-информационни материали.
 
Припомняме, че ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.