Обсъждат ежедневието през Средновековието на научна конференция
Обсъждат ежедневието през Средновековието на научна конференция / Дарик нюз, архив

В продължение на десет дни Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде домакин на атрактивна образователна и научна проява - Интензивна програма "СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО И НОВОТО ВРЕМЕ", съобщиха от Алма матер. Форумът е по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Еразъм", с участие на студенти, докторанти и преподаватели от Полша, Турция, Румъния, ВТУ и СУ „Св. Климент Охридски".

Официалното откриване на десетдневния цикъл лекции, презентации, семинари, уъркшопове, тематични екскурзии и дискусии е днес от от 13.30 часа в конферентната зала на хотел „Премиер".

Финансирането на тази модерна форма на обучение и научен дебат е по линия на международен тригодишен проект, спечелен от екип преподаватели от катедра „Стара и средновековна история" в Исторически факултет на ВТУ - доцентите Красимира Мутафова, Надежда Христова и Ивелин Иванов, както и гл. ас. Гергана Георгиева. В проекта са заложени 11 основни теми, фокусирани върху различни аспекти на стандартите на всекидневието в Югоизточна, Централна и Западна Европа в широкия времеви диапазон от Средновековието до Новото време. Обучението е насочено  към теми, ориентирани към кръговрата на всекидневието в различните исторически епохи, жизнения стандарт и социалния статус на индивида. В планираните уъркшопове участниците ще имат възможността да се включат в подготовката и дегустацията на кулинарни рецепти от миналото, които ще бъдат демонстрирани от проф. Мачей Кокошко, ръководител на Катедра „История на Византия" в университета в Лодз. От българска страна „съживяването" на средновековни кулинарни рецепти ще бъде извършено под вещото ръководство на доц. Иван Лазаров, ръководител на катедра „Стара и средновековна история" в Исторически факултет на ВТУ.

Програмата ще приключи с провеждането на двудневни дискусии под формата на кръгли маси по основните теми, по които ще работят формираните екипи студенти по време на обучението.