/ ThinkStock/Getty Images
Над 50 пострадали от домашно насилие във Велико Търново са получили помощ чрез социални услуги от началото на годината, съобщиха от пресцентъра на общината.

В Международния ден за борба срещу насилието над жени и деца, Община Велико Търново, съвместно с Районното управление на полицията, Кризисният център за лица "Търновград" и Кризисния център за деца жертви на трафик в село Балван са организирали съвместна инициатива. С послание, изписано върху жълти декоративни рози, изработени от екипите на двете социални услуги, партньорите са изразили своята подкрепа в борбата срещу насилието и призовават да не бъдат премълчавани случаи на посегателства.

За да достигне посланието до широката общественост, розите ще бъдат поставени в различни институции и организации в града.

В инициативата са се включили деца и лица, станали жертви на насилие. От началото на годината е оказана подкрепа на над 50 пострадали от насилие, в това число и седем деца. С тях се работи в посока личностно им израстване, самостоятелност и преодоляване на психологическите травми.

След стартирането на социалната услуга Кризисен център за лица "Търновград", финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, от август до днешна дата са обхванати общо 35 потребители. Екипът е осъществил мобилна работа и консултации на терен по 14 сигнала, организирани са над 20 информационни кампании в населените места на територията на областта.

Днес от 18,30 часа крепостта "Царевец" ще бъде осветена в оранжев цвят. Символичният жест е в знак на подкрепа към организираната от "Зонта Интернешънъл" международна кампания срещу насилието върху жени и деца.