/ ThinkStock/Getty Images

Община Горна Оряховица, в изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. , изм. ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, уведомява заинтересованите собственици на пчелини на територията на общината, че фирма ДП “НКЖИ“ под. Електроразпределение „РП Енергосекция Горна Оряховица“, ще проведе третиране срещу вредител - Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели с продукт за растителна защита /препарат НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор, както следва:

Пръскат парковете и зелените площи срещу кърлежи и бълхи в Горна Оряховица

От 06 май до 08 май, от 8,00 до 17,00 ч. на терена в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия Русе-Ст.Загора (участък Бяла – Горна Оряховица);

От 11 май до 13 май, от 8,00 до 17,00 ч. на терена в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия Русе-Ст. Загора (участък Горна Оряховица – Дебелец);

За организиране и провеждане на третирането отговаря инж. Димитър Маринов Велев, тел.: 0889/ 807-810.