Екоексперти обсъждат финните отлагания във водните обекти
Екоексперти обсъждат финните отлагания във водните обекти / netinfo
Регионалната екоинспекция във Велико Търново е домакин на семинар за обсъждане на методите за вземане на проби от речните отлагания. Организатор на тридневния форум е Изпълнителната агенция по околна среда -София. В него ще участват експерти от 15-те Регионални лаборатории в страната. По време на семинара ще бъдат представени и обсъдени мрежата за мониторинг на фините отлагания във водните обекти и техниките за вземане на проби. Провеждането на мониторинга е в изпълнение на изискванията на Рамковата Директива по водите и поетите ангажименти във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.