/ АПИ
Николай Рашков, бизнесмен: Жалбите са резултат от игнорирането на обществеността. Не те, а отношението на властта към гражданите и бизнеса са проблемът"
„Внесени са две жалби срещу ОВОС на трасето на АМ „Русе - Велико Търново. Ще бъдат разгледани от ВАС до 6 месеца и понеже магистралата е обект с национално значение – на една инстанция“, информира Николай Рашков, който е един от жалбоподателите и един от многото типични представители на работещи и живеещи хора във Велико Търново и Горна Оряховица. Той обори тезата, че с избирането на комбинирания вариант на трасето, гражданите нямат повече начини за протест пред държавното решение.

Постъпила е жалба относно новата магистрала Русе - Велико Търново

 „От ноември месец буквално молим за среща на гражданите и бизнеса с представители на АПИ и МРРБ в Горна Оряховица. Избран е вариант, който изолира населени места с над 80 000 души население , индустриалния център на Горна Оряховица, гарата и Община Горна Оряховица. При това няма предвидена модерна връзка. Тежкотоварният трафик ще пътува до магистралата през селата. За триградието разстоянието до Русе се увеличава с над 30км. Магистралата ще бъде неизползваема и ще обслужи само чуждия трафик. Връзката на индустриалния център е мост над р. Янтра, който е строен през 1880 г. и на него не могат да се разминат два автомобила. Инвеститорите ще заобиколят Горна Оряховица. Най-голямата гара, летище с концесионер и най-големите заводи в региона ще пострадат.  Това е напълно неприемливо за нас и до този момент абсолютно никой не обърна внимание“, каза още Николай Рашков.

Инж. Добрев: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ не е затворена страница за Общината

Жалбоподателите искат среща на високо ниво в най-кратък срок, за да се изясни защо държавата е избрала комбинирания вариант и дали може да се отговори на исканията на хората за модерна връзка. „Зад жалбата не стоят зелени НПО-та. Това е протест на гражданите срещу неглижирането на всички писма, декларации и молби за срещи“, уточни Рашков. Той припомня, че има декларация на Общински съвет Горна Оряховица. Бизнесът от Лясковец, Горна Оряховица и околностите ясно заяви своята позиция.

Магистралата от Русе ще преминава на 5 километра от Велико Търново

„До този момент никой не обръща внимание. Това е истинската причина да се стигне до тук. Сега ни обвиняват, че забавяме проекта. Появиха се публикации, че сме пуснали жалбата в последния възможен момент. Напомням, че срокът за обжалване е само 14 дни. За колко време се изготвя жалба? За ден ли? Властта така и не проведе обсъждане по трасето и връзките. Поставиха ни пред свършен факт. Ние се борим за бъдещето на своя регион. Правим го законно. Това е кауза. В жалбата твърдим, че другите две трасета са отпаднали без основание. Ако някой гледа на нас и на българското право с досада, то той трябва да преосмисли отношението си към правото, сънародниците си и държавността. Не приемаме някой да ни прехвърля отговорността за тоталната липса на диалог до момента“, каза още Николай Рашков.

Следващата година започва изграждането на магистралата Русе-Велико Търново

От тук нататък започваме инициатива по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - ще внесем подписите в Министерски съвет. Ако властта продължи да ни игнорира, ще потърсим правата си по всеки законен начин. Трябва най-сетне да стане ясно, че тук живеят граждани и данъкоплатци, с чиито пари ще се строи проектът. От нас зависи бъдещото благосъстояние и развитие на регион от 180 000 души. Нашето поколение с основание ще ни съди за това, че сме допуснали да се построи магистрала, която не могат да ползват и ще продължават да се убиват по старите пътища.