Дневен център за деца с увреждания ще се помещава в спортното училище във В.Търново
Дневен център за деца с увреждания ще се помещава в спортното училище във В.Търново / netinfo
Дневен център за деца и младежи с увреждания ще бъде открит във Велико Търново по проект на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения, Община Велико Търново и сдружение „Виктория 04”.

36 души е капацитетът на дневният център, който заедно с Център за семейно консултиране ще се помещават в корпус на спортното училище „Г.С. Раковски”.

12 специалисти –възпитатели, социални работници, психолог, рехабилитатор и логопед ще оказват помощ на деца и младежи с увреждания от 7 до 20-годишна възраст.

Дневният център реално ще заработи от януари догодина, след като бъде извършен ремонт на корпуса, където ще се помещава социалната услуга.

133 хил.евро е стойността на проекта „Нови възможности за децата с увреждания”. 99 950 евро са осигурени по програма ФАР, останалите пари са национално съфинансиране.

Разкриването на Дневния център в сградата на работещо училище е нов момент и предимство на проекта, коментира Соня Владимирова, изпълнителен директор на асоциацията за лица с интелектуални затруднения. Според нея това ще способства за реален достъп до образование на децата с множество увреждания, в съчетание с възможността за ползване на разнообразни терапевтични и други подкрепящи услуги, които се осигуряват от Дневния център.

Центърът за семейно консултиране пък ще даде възможност на родителите да получават консултации по проблемите на децата им и подкрепа в адекватната грижа за тях от най-ранна възраст. Консултациите помагат и за преодоляване на родителските страхове и притеснения от интегрираното обучение и посещаване на масово училище.