Председателят на Държавната агенция за закрила на детето разпореди спешна проверка в училището в Сухиндол, където възпитател е обвинен в блудство с непълнолетни ученички.

В разговорите с девойките от 6. и 7. клас, съобщили за сексуалния тормоз в училището, се присъединяват още две момичета – от 7. и 5. клас.

Парична гаранция за учител, обвинен в блудство с непълнолетни в Сухиндол

Те са сигнализирали за непристойно поведение към тях както от страна на възпитателя, така и от страна на неговия брат – учител в същото школо. От него едно момиче е получило неприлични съобщения в социалните мрежи със сексуално съдържание. Срещу възпитателя от СУ „Св. Климент Охридски“ е издадена заповед за временното му отстраняване от работа до изясняване на случая, а другият брат е в отпуск по болест, поради което не са предприети действия спрямо него.

От проверката на ДАЗД са установени и редица пропуски, които нарушават правото на детето на закрила от насилие и правото му на закрила от прилагани методи на възпитание, които уронват достойнството му.

Агенцията ще връчи 17 акта за установени административни нарушения на ръководството и служителите в училището. Те са за не сезиране на органите за закрила на детето и не предприемане на действия за случаите с момичетата-жертви на блудствените действия, които са деца в риск и се нуждаят от закрила.

Предават на съд мъж, опитал да изнасили момиче в София

За всички жалби от родителите на петте момичета, ръководството на училището е уведомило Регионалното управление на образованието и кмета на общината.

Междувременно кметът е сезирал полицията, а полицията е уведомила отдела за закрила на детето на местно ниво. Полицията и социалните работници са предприели незабавни действия по случаите, а с момичетата се провеждат разговори от специалисти в двете ведомства и работата по тези случаи продължава.