/ Община Варна
Първата за годината обработка против кестенов молец на терени с обществено значение започна във Варна, съобщи Антоанета Тончева, директор на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“. 

Започва ремонт на плувен басейн „Алекси Алексиев“

Третирането се извършва от 18 май и ще продължи до 20 май, в часовете между 22:00 и 02:00.
Обработват се ниските клони на кестеновите дървета и площите под тях. Интервенциите се провеждат под ръководството на агроном - специалист по растителна защита и се реализират при подходящи климатични условия - температура, влажност, вятър, валежи. Използва се биоцид - димилин, който е препоръчан от специалистите по растителна защита при Българската агенция за безопасност на храните - БАБХ.

Започва ремонт на транспортиращ подводен водопровод във Варна

Третирането се извършва с генератор за студен аерозол, монтиран върху пикап със светлинна сигнализация.