/ iStock/Getty Images
Започна кампанията по заплащането на местните данъци и такси за 2021 година, съобщиха от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна.

Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данъка върху превозните средства, може да се плати на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30-ти април се прави отстъпка 5 на сто. За патентния данък - срокът за плащане е на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31-ви октомври.

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

За туристически данък - данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година.

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Информация за размера на задълженията може да получи на гише „Информация” в дирекция „Местни данъци” на бул. ”Сливница” No 191, както и на следните интернет страници: www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:
 

На касите на дирекция „Местни данъци“, разположени на следните адреси:

-  Бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00 ч.- 17.30 ч.
- Бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.
-  Площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12:30 ч. и от 13:30-17.00 ч.
-  Бул. “Осми Приморски полк” No 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:00-12:30ч.;15:00-15:15ч.
-  Ул. “Народни будители“ №2 (сградата на район Аспарухово), работно време с граждани: 09.00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:00-15:15ч.
-  Кв. "Виница", сградата на кметство Приморски, работно време с граждани: 9:00-17:00ч. с почивки от 10:30-10:45ч.;12:30-13:00ч.;15:15-15:30ч.
 
В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци";
С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код или електронен подпис, през екрана за проверка на задълженията за местни данъци на сайта на Община Варна;
Централна Кооперативна Банка АД ;
Банка ДСК, „Юробанк България“ АД,  Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;
Български Пощи ЕАД;
Чрез системата за онлайн плащания на ТФС –(www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;
Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП ( https://inetdec.nra.bg/);
По Интернет, чрез www.ePay.bg;
През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:
“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА
IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

Кодове за плащане:

44 14 00    Патентен данък и лихви върху него;
44 21 00    Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него; 
44 22 00    Данък върху наследствата и лихви върху него;
44 23 00    Данък върху превозните средства и лихви върху него;
44 24 00    Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;
44 25 00    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;
44 28 00    Туристически данък;
44 65 00    Приходи от глоби и санкции;
44 80 13    Такси за притежаване на куче