Община Варна
Община Варна / www.varnacouncil.bg
Медици от Тубдиспансера във Варна са потърсили съдействие от Общинския съвет за изплащането на забавените им заплати, пътни разходи и средства за работно облекло. Това заяви на заседание на местния парламент съветникът Христо Атанасов, който определи отношение на управителя на здравното заведение доц. д-р Христо Ганчев като „недопустимо”. 

Марица Гърдева (ГЕРБ) добави, че  д-р Ганчев  е лъгал съветниците, когато е бил поканен да присъства на комисия. 

Финансовото състояние на Тубдиспансера и на АГ болницата „Д-р Димитър Стаматов” постави началото на дебат за общинското здравеопазване на заседанието на местния парламент. 

Според д-р Ивайло Митковски (ДСБ) АГ болницата „не върви добре от известно време” и нейното управление трябва да премине към Медицинския университет. Сходно мнение за мениджмънта изрази и д-р Янко Станев(СДС).    

Христо Атанасов предложи да бъде изработена дългосрочна стратегия за общинското здравеопазване, а Любо Роев (ДСБ) поиска създаване на общински стипендиантски фонд за лекари и медицински сестри. Той се мотивира със застаряващия персонал, половината от който е над 50-годишна възраст. След 5 години ще изпаднем в кадрови колапс, прогнозира Роев. 

Антоанета Цветкова (ГЕРБ) определи предложението като добро, но неприложимо на практика. 

Общинските съветници приеха финансовите отчети на всички 12 общински здравни заведения. Единствено управителят на Тубдиспансера доц. д-р Христо Ганчев не беше освободен от отговорност.