/ снимка: Морско око
Допълнителни средства ще отпусне Община Варна за ремонта на стадион „Спартак“. Финансовата комисия към местния парламент взе решение за осигуряване на необходимите 560 хил. лв., с които ще се дофинансира реконструкцията на една от трибуните и ще бъдат купени пластмасови седалки и спортно оборудване за залите.

Стадион „Спартак” придобива все по-завършен вид (СНИМКИ)

На днешното заседание на комисията бе съобщено, че в процеса на изпълнение на строителните работи са възникнали непредвидени дейности, което е наложило допълнителното финансиране. Наред с това в сумата от 1,4 млн. лв., отпусната от държавния бюджет, не са били планирани средства за оборудване на залите и за осигуряване на седалки за трибуните.

Оживени дебати предизвика финансовото състояние на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. В рамките на заседанието стана ясно, че общината не може да покрие всички задължения на лечебното заведение, които към момента възлизат на над 421 000 лв.

Членовете на комисията изискаха от управителя на Тубдиспансера доц. д-р Христо Ганчев до заседанието на Общинския съвет да представи справка за размера на задълженията за заплати на персонала за месеците ноември и декември 2018 г.

На този етап компромисен вариант е със средства от общинския бюджет да бъдат покрити дълговете на здравното заведение към НАП и Енерго-Про в размер на 147 529,74 лв. и задълженията за заплати за последните два месеца на миналата година.

С държавната субсидия в размер на 93 000 лв., която здравното заведение очаква да получи, ще бъде изплатена друга част от възнагражденията. Окончателното решение с каква сума да се подпомогне Тубдиспансерът ще бъде взето на заседанието на Общинския съвет тази седмица.  

Поставят тревното покритие на стадион "Спартак"

Предстоящият ремонт на филиала на Театрално-музикалния продуцентски център също влезе в дневния ред. Реализацията на мащабния проект на стойност над 7,1 млн. лева ще бъде финансирана с евросредства и кредит. Съветниците дадоха съгласието си Община Варна да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 1,43 млн. лева., осигурени от „Регионалния фонд за градско развитие“ и съфинансираща банкова институция.

„Този проект е с комбинирано финансиране. За да ни бъде отпусната сумата от Брюксел, е необходимо първо да имаме одобрение от Фонда на фондовете“, обясни пред съветниците Стефка Господинова, директор на дирекция „Финанси и бюджет“ в Община Варна, и допълни, че обслужването на дълга няма да натовари общинския бюджет.  Безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ ще е в размер до 5,7 млн. лева.

Финансовата комисия към Общински съвет-Варна одобри отпускането на близо 1,75 млн. лева от местната хазна за довършителни ремонтни дейности във варненски училища и детски градини.

Допълнителното финансиране се налага заради възникнали непредвидени обстоятелства по време на строително-монтажните работи, тъй като голяма част от сградите са стари и амортизирани, стана ясно на днешното заседание.

За съфинансиране на разходи по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура“ общината ще отдели 948 127 лв., които ще бъдат вложени в ОУ „Св. Княз Борис I ”, СУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Константин Арабаджиев“. Други 180 253 лв. от общинския бюджет ще получи професионалната гимназия „Николай Хайтов“, която също се ремонтира по европроект.

Община Варна ще осигури допълнителни 525 510 лв. и за НУ „Васил Левски“, необходими за качествено приключване на ремонтите дейности и гарантиране на сигурна и безопасна среда за обучение на учениците. При извършване на демонтажните работи в училището са били констатирани множество дефекти, останали скрити по време на първоначалните огледи.

Допълнителни средства в размер на 95 465 лв. ще бъдат отпуснати и за новостроящата се сграда на ДГ „Карамфилче“. Необходимо е да се повиши устойчивостта на обекта, като предвидената армирана бетонова настилка се подмени със стоманобетонна с цел да се намали допълнителното слягане на терена.

Всички средства са предвидени като компенсирани промени по бюджета на Община Варна за 2019 г. във функция „Образование“.