/ Дарик Варна
Община Варна обжалва временното преустановяване на част от дейността на общински приют за безстопанствени кучета. По разпореждане на Областна дирекция по безопасност на храните-Варна временно е преустановена дейността по залавяне и обработване на безстопанствени кучета в приюта.

Днес се проведе първото заседание по административното дело, образувано по жалба от Кмета на Община Варна против наложена принудителна административна мярка. Жалбоподателят счита, че наложената мярка е незаконосъобразна, подлежаща на отмяна, поради несъответствие с целта на закона, противоречие с материалните разпоредби, както и поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила, съобщиха от Административен съд-Варна.

По искане на ответника и със съгласието на жалбоподателя, съдът допусна съдебно-техническа експертиза и постави две задачи на вещото лице. Едната е, след като се запознае с материалите по делото и направи оглед на място, да даде отговор за техническото състояние на обекта, дали съответства на разрешението за строеж. Втората задача е да се определи какво е осветлението и размера  на изградените клетки в кучкарника, доколко е налице изкуствено осветление и от какви материали е изграден обектът.
 
Вещото лице ще трябва да изготви скица, на която да се отбележат направените констатации. Съдът ще определи вещото лице в закрито съдебно заседание. 

Съдът изслуша мнения и изказвания на граждани, които присъстваха на делото и отговори на поставените от тях въпроси. 

Следващо заседание по делото е насрочено за 12 декември, от 14.30 часа.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК