Много от сградите-паметници на културата във Варна са в лошо състояние
Много от сградите-паметници на културата във Варна са в лошо състояние / Дарик Варна
„Понякога сме поставени в ситуация, когато вървим след събитията, в случая след багерите, което е недопустимо. Това е в разрез с политиката на Общината по отношение на опазване на културно-историческото наследство”. Това коментира кметът на Варна Иван Портних по отношение на защитата на сградите, които са недвижимо културно наследство.

Събориха Розовата къща

Кметът призна, че Общината няма правни лостове, за да въздейства на процеса в максимално висока степен. Причината - все още няма окончателно становище от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) по отношение предложения преди 2 години от Община Варна актуализиран списък на предложенията за паметници на културата. За да бъде въведен списъкът в действие, той трябва да получи одобрение от културното ведомство. 

Списъкът включва над 700 обекта, от които 157 са новите предложения. На 70 от тези сгради през миналата година е бил извършен оглед, но темповете на работа с НИНКН са изключително бавни, изтъкна кметът и призова служителите на ведомството към културното министерство да работят по-активно.

Ако с това темпо върви проверката и оглеждането на сградите, предложени за паметници на културата, процесът ще бъде завършен след 20 години, коментира Николай Савов, председател на Консултативния съвет за опазване и защита
на недвиживото културно наследство на Варна.

„На Варна и нейното културно наследство не бива да се гледа така надменно и така пренебрежително. Виждате, че всяка седмица нещо изчезва, нещо се срива”, отбеляза Савов. 

От 2015 г. насам във Варна са съборени 9 сгради, които са предложени за паметници на културата, посочи кметът Иван Портних. Той отбеляза, че има добри примери на собственици, които поддържат своите имоти в добро състояние. 

Наложената от него строителна забрана на имоти, които са предложени за деклариране като недвижима културна ценност Портних определи като временно решение.

Портних наложи строителна забрана върху имоти с културна ценност

Създаден е екип към дирекция "Архитектура градоустройство и устройствено планиране", който се занимава с процедурите, свързани с опазване на паметниците. Внесено е предложение до Общинския съвет  за създаване на звено, което ще е част от Националната система за опазване на културното наследство. Това звено ще разработи Регионална стратегия за защита на обектите, ще излиза и със становища за обектите, които за недвижими културни ценности. 

Община Варна ще опита да осигури финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” за възстановяване и укрепване на старите сгради по Пешеходния ринг, разкри още варненският кмет.