ВСУ „Черноризец Храбър“ предлага нови специалности и обучение в партньорство с бизнеса
ВСУ „Черноризец Храбър“ предлага нови специалности и обучение в партньорство с бизнеса / ВСУ „Черноризец Храбър”

С 21 бакалавърски и 64 магистърски програми стартира канидатстудентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Учебното заведение акцентира върху предлагането на качествен образователен продукт с фокус върху успешната професионална реализация и предприемачеството.

Актуализирането на академичния профил на висшето училище има за цел да отговори на динамичните изисквания на пазара на труда. Сред новите бакалавърски специалности, които Варненският свободен университет предлага за учебната 2014/2015 година, са  „Психология и консултиране“, „Публична администрация и мениджмънт” с профили „Съдебна администрация“ и „Административен мениджмънт“, „Международно право“, „Експедиционен туризъм“, „Кинезитерапия“, „Сценични изкуства мениджмънт и продуцентство“ и др. Обучението се води в сътрудничество с партньорски организации от индустрията и другите отрасли на икономиката. В него се въвеждат нови методи и технологии в отговор на философията за отговорно партньорство със студентите.

В широкия набор от нови магистърски програми са включени „Международна политика и сигурност“, „Психология на оперативно-издирвателната дейност“, „Мениджмънт и логистика в туристическия бизнес“, „Предприемачество, иновации, финанси“, „Корабен брокераж“, „Риск мениджмънт в публичния сектор“, „Строителен инженеринг“, „Компютърни игри и анимация“, „Киберсигурност“, „Интериорен дизайн“, „Фотография“ и др.

Чрез партньорски договори Варненският свободен университет си сътрудничи с учебни заведения в Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, Китай и Израел. Връзката с бизнеса също е част от стъпките, които университетът прави за глобално присъствие на образователния пазар. Доказателство за това са договори със световни лидери като „Фолксваген“, „Байер“, „Пепси“ и други големи компании, с помощта на които се развива един нов профил на практически умения у студентите.

Едно друго измерение на академичния продукт на Варненския свободен университет е присъствието на „голямото знание“ в университета. За последните няколко години гости на Варненския свободен университет са били световни учени от Япония, Съединените щати, Израел, Италия, с които студентите имат възможност да работят в рамките на палитрата от Майсторски класове, станали една от визитните картички на университета.

Кампанията за прием на студенти във Варненския свободен университет стартира още в края на януари. Подаването на документи и провеждането на конкурсни изпити е по график, публикуван на сайта на висшето училище, а първите записвания след класиране на новите студенти вече са факт. Кандидатите трябва да представят диплома за завършено средно или висше образование и по желание - сертификат за чужд език и/или компютърни умения за определяне нивото им на компетентност.

Приемните изпити са по избор: есе на общозначима тема, участие в он-лайн конкурси, общ технически или природонаучен тест, изпит по чужд език или събеседване с комисия в зависимост от избраната специалност, оценки от матури или положени изпити в други университети.