Варна и още 18 града по-прашни от нормалното
Варна и още 18 града по-прашни от нормалното / Дарик Варна, архив

Във Варна и още 18 града в страната са отчетени превишения на праговите стойности за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. Това показват данните на Изпълнителната агенция по околна среда за първите два дни на януари.

По-висока концентрация на фини прахови частици на 2 януари е отчетена и от двете станции, които мерят качеството на въздуха в морската столица. Станция „Ян Палах", разположена до Регионалната инспекция по околната среда и водите, е отчела запрашеност 1,4 пъти по-висока от среднодневната норма от 50.0 µg/m3. В същия ден автоматичната измервателна станция „Батак", разположена на едноименната улица, е отчела превишение с 1,7 на нормите, става ясно от ежедневния бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната.

Най-голямо е превишението в Горна Оряховица, Перник и Шумен, където са измерени стойности 5 пъти над нормата.

Завишение на запрашеността във Варна е отчетена и в края на декември. Най-висока стойност е отчетена на 20 декември от станция „Батак" - 3.35 пъти над нормите. Фини порахови частици в нормите през втората половина на декември са отчетени само на 21-и. Данните показват още, че стойности над нормата са отчетени на 26, 27 и 28 декември от станция „Изворите" в Девня.

По-високата запрашеност специалистите от Агенцията по околна среда обясняват със засиления трафик, с използването на твърдо гориво за отопление и с мъглата, която не позволява вредните частици във въздуха да се разсеят.

По-високата запрашеност специалистите от Агенцията по околна среда обясняват със засиления трафик, с използването на твърдо гориво за отопление и с мъглата, която не позволява вредните частици във въдуха да се разсеят.