/ iStock/Getty Images
Обща петиция  за запазване на градските паркове и градини срещу застрояване вече събира подписи. Автор е Димана Шишкова, която направи филма "Случаят Бедечка" за знаковия парк в Стара Загора.  

Петицията иска спешна законодателна програма, а до нейното начало -  мораториум за строителство върху терени, които попадат в площи, отредени за озеленяване, както и върху незастроени вътрешноквартални пространства, градски лесопаркове и крайградски гори.

Повод за обединението са продържаващите строежи в Морската градина във Варна, неяснотата около парк „Бедечка“ в Стара Загора, изтичащите срокове за отчуждаване на терени в паркове като Южния парк в София и множество подобни казуси в цялата страна.

В петицията се иска специално законодателство за по-категорична защита на градските паркове. Според авторите, например, нужна е  законова дефиниция за „зелена площ”, тъй като по думите им в момента голяма част от зелените площи и междублоковите пространства в страната всъщност се възприемат като „празно място”, което чака застрояване. 

Специален акцент е ревизия на реституцията в рамките на територии с обществени функции и елементи на зелената градска инфраструктура. Предвижда се и Фонд за изкупуване на подобни терени на национално ниво – като подпомагаща общините мярка. 

Петицията иска и спешна защита на дървета в градската среда, както и специален акцент върху градските лесопаркове, включване на  крайградски гори като зелени зони на населените места, както и забрана за застрояването им чрез промяна на предназначението им в устройствените планове

Документът се позовава на Орхуската конвенция, като възможност по-широк кръг граждани да се включват като заинтересована страна при обсъждането и обжалване на устройствени планове, разрешения за строеж, както и в контрола при извършване на сеч в градска среда.
 
Запазете Бедечка