Междуведомствена комисия започна годишна проверка на състоянието на язовирните стени и на проводимостта на речните легла извън селищата във Варненско, съобщиха днес от пресслужбата на областната администрация в крайморския град.

Инспекцията трябва да приключи до 13 октомври. Списъкът на участъците, които ще бъдат проверени, е направен от кметовете на общините в региона. 

В състава на комисията, назначена със заповед на областния управител Андрияна Андреева, влизат експерти от администрацията, от общините, от Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях", хидроинженер от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, инспектори по противопожарна безопасност, експерти от земеделието и от горските стопанства. 

В област Сливен започват проверки на язовирите

Проверките ще бъдат на територията на общините Суворово, Аксаково, Долни чифлик, Бяла, Белослав и Девня. След приключването им ще бъде съставен протокол с констатации, предписания и срокове за отстраняване на проблемите. Целта на проверката е да се предотврати всяка евентуална опасност за селищата и хората в региона.

През юни беше извършена проверка на язовири в областта. Тогава бе констатирано, че пет от тях са в рисково състояние.
Мила Едрева/БТА