/ Live.varna.bg
Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по информация в медиите за извършена продажба на „нови 6 декара земя в местността Салтанат“, които представляват част от Морската градина във Варна.

Твърди се, че сделката е извършена през миналото лято от областния управител на област Варна, а купувач е търговско дружество и така тази земя e попаднала в „частни ръце“.

Община Варна обжалва решението на ВАС относно достъпа на МПС в Морската градина

В изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността - чл.127 от Конституцията, съблюдавайки държавния и обществен интерес Върховна административна прокуратура ангажира Окръжна прокуратура-Варна, за предприемане на действия по реда на надзора за законност - извършване на проверка, при която да се преценят законосъобразността на действията и административните актове на областния управител.

При осъществяването  на проверката по този ред следва да се предприемат всички предписани от нормативните актове мерки, с цел защита на държавния и обществения интерес.

В случай на констатиране на закононарушения или незаконосъобразни административни актове, ще се прецени налице ли са основания за предприемане на други действия по реда на надзора за законност.

Ако в хода на работата бъдат установени данни за престъпление - ще се сезира компетентната структура на прокуратурата.