/ Община Варна
Продължава обновяването и седем сгради с архитектурна стойност във Варна - на ул. „Хан Омуртаг“ №22, ул. „Сан Стефано“ № 1, ул. „Панагюрище“ № 1, „Преслав“ №57, на ул. „Шопен“ №4, "Драгоман" 27, бул. „Мария Луиза“ № 23.

Община Варна вече реставрира няколко уникални къщи, в които има съсобственост - на ул.„Шипка“ №1 и №2, както и на сградата на бул. „Княз Борис I“№46 г.

https://www.varnaheritage.com/register/obekti

Над 500 обекта са включени в списъка на паметници на културата, за още нови 117 сгради се извършва изследователска работа от експертите от отдел "Недвижимо културно наследство" в Община Варна. Целта е да бъдат одобрени и включени в защитените списъци на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Започна ремонт на стария метален клапов мост във Варна (СНИМКИ)

От 2015 г. до момента са възродени едни от най-красивите къщи в центъра на града: на бул. „Княз Борис І“ №8 и №30; ул.„Воден" №7 и №13; на ул. „Драган Цанков“ №8, ул. "Братя Миладинови" 11, бул. "Вл. Варненчик" 47, ул. "Хан Омуртаг" 11.


🔶 Красивите стари къщи в центъра на Варна са богатство, което трябва да бъде опазено. ✅ Община Варна реставрира няколко...

Posted by Иван Портних on Thursday, 18 February 2021


Обновени са и къщите на ул. „Архимандрит Филарет“ №13, ул. „Дръзки“ № 10; ул. „Драгоман“ № 28; бул. „Приморски“ №67, на ул. „Преслав“ № 5; № 7; № 13,  както и сградата на бившия грандхотел "Париж" на ул. "Преслав" 57. 

След дълги преговори и промяна на собствеността, в процес на реставрация е една от най-красивите и изящни сгради в сърцето на Варна - на ул. „Преслав №22, популярна като Софийската банка.