документ
документ / iStock/Getty Images
Крайният срок на конкурса е 30.04.2020 г.

Окръжен съд – Варна организира конкурс за ученическо есе и визуална творба на тема „ПРАВ(ил)А и СВОБОД(н)И“, като част от инициативата Дни на отворените врати в институцията, която тази година, се наложи да се видоизмени. Събитието се провежда традиционно по повод 16 април – Деня на българската Конституция и празник на юриста.

Целта на конкурса е да се мотивират децата в ученическа възраст във Варна да разсъждават върху темата за правата и свободите, които всеки от нас има и защо е необходимо и важно всички да спазваме правила, живеейки в едно общество. Организаторите очакват чрез средствата на изкуството и словото учениците да изразят своето разбиране за права/правила и личното усещане за свобода.

Конкурсът има 3 категории – фотографии, рисунки и есета и ще продължи до 30.04.2020 г. Желаещите да участват е необходимо да се запознаят с регламента на конкурса. Участниците в раздел „визуална творба“, събрали най- много харесвания във фейсбук страницата „Младите и правосъдието“ ще бъдат класирани като финалисти, а победителите ще бъдат избрани от компетентно жури.

Обявяването на победителя и награждаването ще бъде през месец май.