Общината и университетите ще разработват проект за научноизследователски комплекс
Общината и университетите ще разработват проект за научноизследователски комплекс / снимка: live.varna.bg

Възможността за кандидатстване по операция „Изграждане и развитие на центрове за компетентност", приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" , бе представена на среща между представители на университетите във Варна и общинската администрация.

Събитието откри зам.- кметът Пейчо Пейчев, който изрази желанието на Община Варна да подкрепи изграждане на съвременен научноизследователски комплекс, насочен към области с най-голям потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Основните моменти, изисквания и допустими дейности по програмата, както и възможностите за осигуряване на финансиране за проекти, представи Виктория Николова, управител на Областния информационен център.

Директорът на дирекция „Образование и младежки дейности" Лилия Христова призова представителите на университетите да обединят своите усилия, за да бъде избран компонент по Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ като основа за изготвяне на проектното предложение. Участниците в разговорите се обединиха около решението за провеждане на следваща работна среща, на която идеята за научноизследователски комплекс да бъде обсъдена по-детайлно.