На 1 ноември РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория извършиха съвместна проверка в района на Ветрино във връзка с настъпила аварийна обстановка на преносен газопровод за Румъния, собственост на „Булгартрансгаз“ АД.

Аварирал е газопроводът в района на Ветрино

При проверката е констатирано разкъсване на транзитен газопровод, като предполагаемата причина е износване и/или дефект - шупла в участък от газопровода, съобщиха от РИОСВ.

Аварията е била съпроводена от залпово изтичане на прирден газ. След регистриране на разкъсването, аварийните защити на газопровода са се задействали автоматично между линейно кранов възел Ветрино и ЛКВ Храброво и са изолирали участък с дължина 22 км.

По време на проверката са извършени и пробовземания за качеството на атмосферния въздух (КАВ) с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET” на границата на населените места Ветрино и с. Златина.

Продължава работата по трасето на „Булгартрансгаз”

При двете пробовземания и по всички контролирани замърсители няма задействани алармени стойности на апаратурата. Около 15:00 часа на 1 ноември в РИОСВ постъпи уведомление от дружеството за настъпилата аварийна ситуация.

По представената в него информация няма пострадали хора, сгради и други и са предприети всички необходими действия за извършване на авариен ремонт и възстановяване на преноса на природен газ.