„Булгартрансгаз“ не са уведомили РИОСВ за аварията
РИОСВ-Варна извършва съвместна проверка с експерти от Регионалната лаборатория на мястото на аварията, възникнала тази нощ по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ в района на село Ветрино.

При аварията е нарушена целостта на тръбопровода за пренос на природен газ. При възникването ѝ автоматично се е преустановил преносът на природен газ в авариралия участък.
Аварирал е газопроводът в района на Ветрино

При проверката се извършват пробовземания с апаратура за бързо определяне на замърсители „GASMET“ за контрол качеството на атмосферния въздух до най-близко находящите се населени места. Резултатите от извършените замервания ще бъдат обявени след окончателното приключване на проверките, информира екоинспекцията.

В РИОСВ-Варна няма постъпило уведомление от дружеството за възникването на аварийната ситуация.

БГНЕС