/ МВР
Мащабна операция на Върховна касационна прокуратура е проведена срещу нелегалното разпространение на телевизионни програми в София, Варна и област Бургас. 

Полицейските действия са осъществени в София, Варна и област Бургас съвместно с експерти от Министерство на културата, на Комисия за регулиране на съобщенията и НАП под ръководството на Върховна касационна прокуратура и съответните окръжни и районни прокуратури.

Акция срещу кабелни пирати във Варна (СНИМКИ)

Служители от специализиран отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, експерти от Министерство на културата и на Комисия за регулиране на съобщенията, служители на НАП и Дирекция „Жандармерия“ при ГД“ Национална полиция“ извършиха проверки на дейността на шест дружества, опериращи на територията на София, Варна и в област Бургас. Действията са ръководени от Върховна касационна прокуратура и съответните окръжни и районни прокуратури в страната, а предмет на проверките е установеното нерегламентирано разпространение на редица телевизионни програми без необходимото по закон съгласие на правоносителите.  Операцията е подпомагана от специално командировани в България експерти с мобилни офиси на координационния център на Европол за противодействие на престъпления срещу обекти на интелектуалната собственост – (IPC3 – Europol).

По случая са образувани 6 досъдебни производства за извършени престъпления по чл. 172А, за което е предвидено наказание лишаване от свобода до 5 години.

кабелни пирати
БГНЕС

кабелни пирати
БГНЕС


Дружествата са с множество актове и предупредителни протоколи, а задълженията към държавата само на едно от тях са в размер на 1 700 000 лв.
В хода на проверката е констатирано разминаване между брой абонати и сключени договори с крайни потребители, като над 30 000 е броят на  клиентите на всички проверявани дружества, които са получавали пиратирания сигнал. От 17 адреса в цялата страна /София, Варна, Бургас, Айтос/ са иззети множество документи и компютърно-информационни данни, свързани с  дейността на дружествата по отношение на предоставяне на телевизионни програми и с финансовата им дейност. „Операторите“ не са декларирали, съгласно изискванията на закона, предоставянето на услугата – разпространение на радио и телевизионни програми и брой абонати, както и наличието на договори за притежавани права върху телевизионното съдържание.
 

кабелни пирати
БГНЕС

кабелни пирати
БГНЕС


Дружествата са изграждали компютърната инфраструктура за разпространение на тв програмите, която не е фигурирала като техен актив (абонатни станции, мрежи и др.), с цел прикриване и конфиденциалност при насрещни проверки от компетентни органи.

Техника и документи иззети в акцията срещу кабелни пират

Констативни протоколи са били съставени и от присъстващите на проверката НАП, КРС и Министерство на културата.

кабелни пирати
БГНЕС

Проведените операции са част от стратегията на държавата за засилено противодействие на нарушенията на правата върху обекти на интелектуалната собственост и извеждане на дружествата, опериращи в сферата на предоставянето на телевизионни програми до краен потребител от т.нар. “сив” сектор, с което се нанасят огромни финансови щети не само на правоносителите но и на бюджета на страната.

Спецакция удари кабелни пирати в Бургас

През последните две години страната ни бе извадена от негативния наблюдателен списък „Специален 301“ на Департамента по търговия на САЩ като резултат от координираните съвместните действия между МВР и Прокуратура на РБ за противодействие на този вид престъпна дейност.