Ликвидираха печеливша общинска фирма за детско хранене
Ликвидираха печеливша общинска фирма за детско хранене / Дарик Варна

Общинските съветници от комисията по собственост и стопанство решиха да бъде ликвидирана общинската фирма „Стопанска и спомагателна дейност” и на нейно място да се създаде Общинско предприятие – комплекс по детско хранене. То ще задоволява потребностите на детските кухни и ще организира храненето на деца в ясли и градини. С преобразуването то ще премине на подчинение от Общинския съвет на варненския кмет.

Според съветника Петър Липчев не е редно да бъде закрито едно работещо дружество, което е доказало с времето, че има положителни резултати и печели добре. Освен това, не е удачно това да се прави по време на криза, тъй като за целта се изискват средства, аргументира се той.

След като предложевието беше подложено на гласуване, то не беше прието от съветниците. След поискано прегласуване обаче то беше подкрепено от болшинството общинари. В подкрепа на трансформацията се изказаха съветниците от ГЕРБ Иван Портних и Славчо Славов.

Местните депутати решиха още да се създаде общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”-Варна на мястото на досегашната фирма „Паркинги и гаражи”.