улица Девня Варна
улица Девня Варна / снимка: Морско око
Изпълнението на обекта започна през септември миналата година

Продължават дейностите по изграждането на кръстовището, което свързва ул. „Девня“ , бул. „Васил Левски“ и ул. „Георги Пеячевич“.

Изпълнението на обекта започна през септември 2019 г.  До момента са изпълнени  следните дейности:

Част: Конструктивна – Изградени 18 от общо 22 стоманобетонови секции в облицованото дере и в зоната на мостовото съоръжение на ул. „Тодор Влайков“;  нови водоскоци и удължаване на съществуващи;

Част: Пътна - На източното платно са изградени  дренажната система;  всички  дъждоприемни шахти; изпълнен е насип на  пътното платно, включително трошенокаменната настилка до кота асфалтови настилки. Изградени са  60% от пътните бордюри и тротоарни настилки. След завършване на асфалтовите настилки и прехвърляне на движението, ще се започне работа по западното платно.

Част: ВиК и ел -  Изградени са битова канализация клон 2Б, част от дъждовна канализация за отводняване на кръговото кръстовище с бул. „Васил Левски“; монтирани са 70 стълба за улично осветление с прилежащите кабелна и тръбна мрежа.  

Срокът за изпълнение на обекта е месец септември, но при благоприятни метеорологични условия ще направим всичко възможно да приключим работа преди лятото, коментира кметът.