Делото за застрояването на Карадере не можа да стартира
Делото за застрояването на Карадере не можа да стартира / БГНЕС, архив

Административният съд във Варна не даде ход на делото, образувано по протест от Окръжната прокуратура против решението на Общинския съвет в Бяла, с което е одобрен подробният устройствен план за регулация на зоната за отдих „Бяла-север” в местността Карадере. Съдебният състав определи, че с оглед да бъдат защитени интересите на всички заинтересовани страни делото трябва да бъде отложено. На днешното заседание като ответник освен Общински съвет Бяла и конституираното като заинтересовано дружество „Макси 1“ АД бяха докладвани и молбите за конституиране на заинтересованите „Мадара Бяла“ ЕАД, „Бългериан пропърти инвестмънт тръст“ ЕАД, „ББТ проджектс“ и „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД. Съдът даде възможност на страните да изчистят нередностите по молбите си в законно  установения срок и насрочи дата за разглеждане на делото на 7 април.

Според прокуратурата решението на местния парламент в Бяла е издадено в нарушение на материалния закон и на административно-производствените правила. Въпросното градоустройствено решение обхваща общо 143.5 хектара земеделски земи и предвижда изграждането на ваканционни и вилни селища, обекти за широко обществено обслужване и обекти на инженерната инфраструктура. Инвеститори на проекта са „Мадара Юръп” и „Макси 1”.

Държавното обвинение твърди още, че подробният устройствен план за регулация на зоната за отдих „Бяла-север” е одобрен в грубо нарушение на установените към онзи момент императивни изисквания на Закона за опазване на околната среда и е без задължителната екологична оценка за планове и програми в областта на устройственото планиране и земеползване.