Кайсиева градина
Кайсиева градина / Район "Вл.Варненчик"
Предстои цялостен ремонт  във ІI-ри микрорайон „Вл. Варненчик“ – „Кайсиева градина, по примера на IV микрорайон.

Предстои основен ремонт на улиците, благоустрояване на междублоковите пространства, изграждане на нови паркинги, и тротоари, създаване на зелени зони и зони за отдих, допълнително нови детски и спортни площадки, обновяване на уличното осветление.

"Общата стойност е 18 млн. лв., като в момента върви процедура по избор на изпълнител. Силно се надявам този път да няма спекулации по темата и хората да не бъдат плашени, лъгани и подвеждани с фалшиви „информации“. Помните, че преди година заради такива скандали инициативата ни за облагородяване на „Кайсиева градина“ пропадна и пренасочихме средствата към IV микрорайон“, припомни кметът Иван Портних.