Целим се в 3% повече приходи от германски, британски и руски туристи
Целим се в 3% повече приходи от германски, британски и руски туристи / Дарик Варна

Министерството на икономиката цели три процента ръст на приходите от туристи от Германия, Великобритания и Русия с рекламен проект за близо 8 млн. лева. Това стана ясно при представянето на проекта. Броят на туристите трябва да се увеличи с пет процента. Според организаторите за миналата година общо от чуждестранни туристи у нас са влезли 2,6 млрд. евро. Трите пазара, към които ще бъде насочена рекламата на дестинацията България, са на трето, четвърто и пето място. Водещи пазари са Румъния и Гърция. Ето какви са основните цели на проекта според неговия ръководител Ася Йосифова:

„Продуктовият микс на България към момента се доминира от изключително висока териториална концентрация, която е основно от потока от туристи, насочен към морските и ски курортите на България. Това, разбира се, води до по-ниска добавена стойност за бизнеса, съответно непълноценно използване на туристическия потенциал на страната. И, разбира се, не трябва да забравяме засиления екологичен натиск върху конкретните територии, върху които са разположени курортите. С едно по-разнообразно представяне на България с продукти като културно-опознавателни пътувания, еко и селски туризъм, гурме туризъм, винени турове ние ще се стремим да разнообразим именно това предлагане и да привлечем нови сегменти туристи."

Все още не е избран изпълнител на проекта за реклама на България във Великобритания. В Германия и Русия рекламните кампании ще се провеждат чрез клипове по телевизията и радиото, съобщения в специализирани и масови печатни издания, клипове в метрото и дори раздаване на рекламни материали. В тях освен традиционните ски и морски туристически продукти, ще бъде поставен акцент върху културния, селския, винения и дори спортния туризъм. Организаторите на кампанията обаче не успяха да отговорят на въпроса как ще бъде гарантирано качеството на рекламираните продукти.