Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и от сателитното наблюдение не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента, съобщиха от МОСВ.

Екоминистърът обяви: Има пропаганда срещу българския туристически сезон

На последните сателитни изображения от вчера не се наблюдава замърсяване в изключителната икономическа зона на България, която се простира отвъд границите на териториалното море на разстояние до 200 морски мили.

Според данните няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие. Басейнова дирекция „Черноморски район със съдействието на Регионална дирекция “Гранична полиция“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС наблюдават ежеседмично състоянието на морските води, включително в трите допълнителни пункта в бреговата зона - Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море. И според данните от регулярното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове няма притеснения, свързани със зоните за къпане по Българското Черноморие.

Измерените стойности по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и пестициди във всички пунктове са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности. Резултатите по показатели цезий-137 и тритий са под границата на количествено определяне на метода.

Екоминистърът: Няма радиация, Русия опитва да съсипе туристическия ни сезон

Информация за резултатите от изследванията е публикувана в прессъобщенията на МОСВ на 18 юли, 12 юли, 10 юли, 30 юни, 28 юни и 26 юни. МОСВ извършва мониторинг и информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове.

Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887/ 088-440 или 02/98-88-205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg, а така също и на Зеления телефон на РИОСВ - Варна: 0884 290 634 или 052/634-582, РИОСВ-Бургас: 0889/ 096-577 или 056/813-212, БД „Черноморски район“-Варна: 0886/406-816.