/ iStock/Getty Images
През 2021 г. от общинския приют в Търговище са осиновени 72 кучета. Това сочи годишният отчет на Общинското предприятие "Социални и охранителни дейности", стопанисващо приюта.

Половината от осиновените са намерили своя нов дом в чужбина. За сравнение, през 2020 г. осиновяванията са 88, през 2019 г. - 71, а през 2018 г. - 32.
За изминалата година кастрираните животни са 405. 318 от тях са върнати по местообитание, каквито са законовите разпоредби. Останалите са настанени в приюта, който е с капацитет от 155 места.

Към края на 2021 г. регистрираните в отдел "Местни данъци и такси" кучета са 2654. През 2020 г. те са 2534 броя, а преди началото на разяснителната кампания на Общината, стартирала през 2017 г., регистрираните са едва 300 броя.

Събраните такси от собствениците на кучета са в размер на 13 579 лв. Средствата се използват единствено за дейности по овладяване популацията на безстопанствените животни. За територията на града годишната такса е 10 лв., а за селата - 5 лв. За кастрираните кучета такса не се дължи.

През годината в приюта са получени и дарения - 20 кг. храна и 30 броя дървени къщички.
БТА