Инж. Росен Найденов ще управлява „ВиК“ ЕООД-Стара Загора.

Той застава начело на водното дружество до провеждането на конкурс за поста. „ВиК“ ЕООД-Стара Загора е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Дейности по реконструкция на водопроводната мрежа в област Стара Загора вече са в ход

Росен Найденов е завършил Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, има магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)-София, както и магистърска степен „Бизнес администрация“ от УНСС-София.

От 2010 до 2020 г. е работил в „Софийска вода“ АД, където последователно е заемал позициите „Технически ръководител „Канализационни услуги“ (2010-2014 г.), Главен инженер „Канализационни услуги“ (2014-2018 г.) и Главен инженер „Външно водоснабдяване“ (2018-2020 г.).

Български ВИК холдинг

Има опит в частния сектор, където е бил инженер и мениджър на проекти. Инж. Росен Найденов е член на КИИП-София, член на КСБ, има изразен интерес към безизкопни технологии и рехабилитация, както и към дигитализация, автоматизиране и дистанционно управление на ВиК мрежата.

Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД разчита на инж. Росен Найденов да продължи политиката на водното дружество за финансова стабилност, да приложи знанията и уменията си във въвеждането на нови технологии във ВиК инфраструктурата на обслужваната от „ВиК“ ЕООД територия за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на загубите.