/ iStock/Getty Images
На днешното заседание на Общинския съвет в Казанлък бяха приети промени в цените на таксиметровите услуги на територията на общината.  

С 24 гласа „за“ съветниците приеха предложението на превозвачите за повишаване на минималната цена на таксиметровия превоз на 1,05 лв./км. за дневна тарифа и 1,19 лв./км. за нощна тарифа и на максималната цена - съответно на 1,55 лв./км. и на 1,69 лв./км. за дневна и нощна тарифа, както и на 0,30 лв. за една минута престой.

Цените на таксиметровите услуги са актуализирани последно през ноември 2014 година, когато са утвърдени минимални цени от 0,80 лв./км. за  дневна и 0,90 лв./км. за нощна тарифа и максимални 0,90 лв./км. за дневна и 0,95 лв./км. за нощна тарифа и цена на минута престой от 0,20 лв. 
БТА