/ ММИ
Ученици от първия гимназиален етап на дуалната система на обучение от ПГ „Св. Иван Рилски" в Раднево и от старозагорската ПГЕТ „Г. С. Раковски", участваха в пробен стаж в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Подкрепата за дуалната система на обучение се предоставя във връзка с участието ни Дружеството като партньор в Проект BG05M20P001 - 2.014-0001.

61 ученици от осми клас  видяха своите бъдещи работни места в дуалното обучение, а техните 31 по-големи съученици ще стартират дуалното обучение в реална работна среда.

ММИ е с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование

Всички участници ще получат Сертификати за проведеното пробно стажуване, подписани от Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“.

Пробното стажуване като възможност за поглед в бъдещето дава на младите хора шанса да надникнат в едно евентуално работно всекидневие и да усетят тръпката на практическото приложение на знанията, да посетят работна среда и да се срещнат с бъдещи наставници и колеги.

Стажът се проведе при стриктно спазване на въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и по график.
 
Мини Марица-изток