Над 600 преброители тръгват по домовете в Старозагорско
Над 600 преброители тръгват по домовете в Старозагорско / DarikNews.bg/архив
До края на октомври кандидатите за преброители и контрольори в Стара Загора могат да подават документи в Центъра за услуги и информация, в сградата на общината на бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж, гише Деловодство - всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

При предстоящото национално 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната, за Община Стара Загора ще бъдат ангажирани над 430 преброители и 120 контрольори. Те ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Кандидатите трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни и да предоставят своя снимка. Те трябва да са пълнолетни лица, да имат средно образование, технически познания и умения за комуникация. В кампанията могат да се включат и студенти.

Преброителите ще бъдат с работно време от 8:00 часа до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебната карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.