/ община Стара Загора
На извънредно заседание от 17:00 часа се събира Общинският съвет в Стара Загора. Сесията ще се проведе дистанционно. 

Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите ще се проведе чрез приложението „Zoom“.

Обявиха конкурс за уредник в музей "Литературна Стара Загора"

Заседателите трябва да вземат решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“ за срок от 10 години.

Имотът е публична общинска собственост, с площ 545 кв.м.
 
община Стара Загора