С 13,2 процента се е увеличила средната заплата в Кърджалийско за година.
С 13,2 процента се е увеличила средната заплата в Кърджалийско за година.
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли е 1 153 лв., за август - 1 147 лв. и за септември - 1 195 лева, отчитат от ТСБ-Югоизток. През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 165 лв. и се увеличава спрямо второто тримесечие с 0.1%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.3%, като в обществения сектор нарастването е с 4.7%, а в частния - с 6.4%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 10.4% и „Строителство“ - с 9.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 2.8%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 704 лв.).
 
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември намаляват с 1.8% спрямо края на юни като достигат 100.3 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на
2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ - със 7.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности“ - с 10.2% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.3%.