борса Одрин
борса Одрин / ТПП-Стара Загора
Да се сформира съвместен работен екип за разработване на проект за развитие на борсовата търговия между Одринската стокова борса и Стара Загора. Екипът трябва да даде предложения за преодоляване на съществуващите технически, организационни и политически пречки пред търговските взаимоотношения. Следващата среща на работния екип ще бъде през есента в Стара Загора, стана ясно след посещение на работна група от Търговско-промишлена палата - Стара Загора в Одрин.
 
Местната стокова борса е една от най-големите в Турция, която първа е въвела системата от лицензирани складове. Това позволява ускорено развитие на търговията и повишава надеждността при работа. По време на проведената дискусия беше отбелязан големият потенциал за развитие на борсовата търговия между регионите на Стара Загора и Одрин, което може да ускори развитието на двустранната и балканската борсова търговия.
 
Старозагорската група проведе среща и в Одринската търговско-промишлена палата, където гостите бяха посрещнати от Emre Alp, председател на Общото събрание, от членове на Управителния съвет и от екипа на палатата, а също и от представители на одрински фирми от аграрния сектор. 
 
По време на разговорите беше обменена актуална информация за развитието на двата региона, за използване на добрите икономически, търговски и културни отношения между тях, за което не малка роля има дейността на двете търговско-промишлени палати. Високо беше оценен стартът на проекта за развитие на борсовата търговия между Одрин и Стара Загора, който ще получи пълна подкрепа от Одринската търговско-промишлена палата.
 
На срещата беше дадена висока оценка на старозагорската бизнес и културна мисия, проведена през април м.г. в Одрин с постановката Мадам Бътерфлай на Държавна опера Стара Загора.