/ Зелени Балкани
Историята на спасената птица започва с едно телефонно обаждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Зелени Балкани

Екипът се отзовал с доза скептицизъм, тъй като според съобщението младото орле било на дърво в полето.

Зелени Балкани

Природозащитниците обаче открили, че двойката, обитаваща гнездото на върха на дървото, има три малки и едното, най-малкото, по някаква причина се е озовало на земята.

Зелени Балкани

В Спасителния център на Зелени Балкани от години има двойка царски орли. Всяка пролет женската снася яйца, но не излюпва малки. Въпреки това, екипът взел решението да не разтрогва двойката, а да я „пази“ за приемно семейство на диви малки.

Двойките царски орли в България станаха 35

Съдбата на орлето се усмихнала за втори път, тъй като веднага след поставянето му в гнездото, то било прието с особена любов и отглеждано, близо три месеца от приемното си семейство.

Преди дни, съвместни екипи от експерти на Зелени Балкани и Българско дружество за защита на птиците взе  решение, че е време малкото да направи първата крачка към свободата си.

След предварително обсъждане и монитронинг, проведен от БДЗП, била набелязана дива двойка царски орли с едно малко, на същата възраст, като спасеното орле.

Зелени Балкани

„И използвахме това, за да настаним в гнездото им пилето от Центъра, така че конкуренцията между двете малки да е незначителна. Ето, че трети път в тази история, съдбата се усмихна на младото пиле и то, вече се отглежда от своето второ приемно пернато семейство, в очакване на първия си полет“, разказват спасителите.

Двете пиленца били маркирани със сателитен предавател, за предоставянето и поставянето на които благодарим на нашите колеги от БДЗП.

Зелени Балкани

Подлагането на спасени малки царски орли на диви приемни семейства от същия вид, е иновативен за страната ни метод, прилаган от Зелени Балкани и в други подобни случаи.

Новото тук е, че малкото преди това е отглеждано за известен период и от двойка орли в изкуствени условия.Целият този подход значително повишава шансовете за успешно адаптиране към самостоятелния живот на спасените птици.

От Спасителния център обещават, че ще продължат да следят живота на царското орле, вече от разстояние и се надяват на още добри новини от него и занапред!
Спасителен център на Зелени Балкани