"Седем украински граждани с временна закрила в България са наетите на трудов договор през юни в Стара Загора".

Това съобщи временно изпълняващата длъжността директор на "Бюро по труда" в града Маргарита Нейкова. Тя уточни, че всички, постъпили на работа, са жени в трудоспособна възраст. Четири от тях са наети в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, а останали три са назначени в производството.

Нов сайт във Варна: Предоставят информация за бягащите от войната украинци

Нейкова допълни, че мобилни екипи на дирекциите "Бюро по труда" в Стара Загора и в Чирпан са провели 16 изнесени приемни за нуждаещи се от работа украински бежанци. В срещите са взели участие и представители на фирми, които искат да назначат нови работници.

"На проведените срещи гражданите са запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Предоставени са им информационни материали на украински език, за да се запознаят със значението на статута за временна закрила и достъпа до пазара на труда", разказа Нейкова.

От думите ѝ стана ясно, че до момента осем работодатели са обявили 48 свободни работни места по започналия от началото на месец юни проект "Солидарност".

Работодателите, желаещи да се включат в проект "Солидарност" и да наемат лица от целевата група, могат да подават заявление за включване в проекта само чрез електронната платформа на Агенцията по заетостта. Програмата се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", а осигурените средства са в размер на близо 46 600 000 лева.

"В периода на субсидираната заетост работодателите ще получават средства за възнаграждения на наетите украинци в размер на минималната работна заплата - 710 лв. и дължимите осигуровки за сметка на работодателите, както и стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване - за останалите на работа лица след периода на субсидирана заетост, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата", припомни Маргарита Нейкова.

При започване на работа украинските граждани ще получават подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор и интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356 лв. на месец при най-малко пет дни заетост месечно. Добавката се изплаща за период до три месеца.
БТА