болница Стара Загора
болница Стара Загора / УМБАЛ
С 594 000 лева се увеличава капиталът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора, като нараства делът на Министерството на здравеопазването, което е мажоритарен собственик в акционерното дружество. Това беше единодушно прието на проведеното Общо събрание на акционерите на Университетската болница в Стара Загора.

Увеличението се прави във връзка с приключили инвестиционни проекти през 2020 г.

Пропорционално ще бъдат преизчислени дяловете на общините, които са съакционери в лечебното заведение.

По предложение на Министерството на здравеопазването са определени правила за лицата, на които следва да отговарят за извършването на външна оценка на годишните финансови отчети на лечебното заведение. Тези правила са изготвени в съответствстие с изискванията на Закона за публичните предприятия.

На днешното извънаредно събрание на акционерите бяха приети и правила за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които са изцяло съобразени с Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.