залесяване
залесяване / Държавна опера Стара Загора
Колективът на Държавна опера-Стара Загора ще засади на 24 февруари своя Музикална гора.

Мястото е местността „Магарешка поляна“, а залесяването започва в 11:00 часа. Там ще бъдат засадени 2000 фиданки от дъб-цер, осигурени от Държавно горско стопанство-Стара Загора.

Екопроявата се организира в навечерието на 28 февруари, когато през 1895 г. Митрополит Методий Кусев засажда първите фиданки на Ахмак баир, за да се превърне това опустошено място в сакралното за старозагорци Аязмо, в зеленото сърце на Стара Загора. 

В залесяването на Музикалната гора са поканени да участват народни представители, общинска и областна управа, общински съветници, представители на неправителствени организации, на бизнеса, директори на училища и детски градини – всички те приятели на Държавна опера-Стара Загора.