Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите
Хотелиерският бранш изготви списък на предметите, които можем спокойно да си откраднем от хотелите / ThinkStock/Getty Images
Приходите от нощувки през януари в старозагорските хотели са 676 677 лв., което е с 49.8% по-малко в сравнение с януари 2020 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 62.0%, а тези от нощувки на български граждани - с 47.6%, отчитат от ТСБ-Югоизток.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в областта са 5 679, или с 49.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2020 година.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през отчетения период е 12 494, или с 52.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 11.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 11.2 процентни пункта.

51 места за настаняване в Старозагорска област с над 10 легла са функционирали през първия месец на годината. Броят на стаите в тях е 1 907, а на леглата - 3 669. В сравнение с януари 2020 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 19.0%, а броят на леглата в тях - с 9.7%.