съд
съд / Снимка: Дарик, архив
Във връзка със съдебната реформа, от началото на тази година са закрити Районна прокуратура – Раднево и Районна прокуратура – Гълъбово.

В Районна прокуратура  – Стара Загора бяха разкрити териториални отделения, които ще поемат компетентността в борбата с престъпността върху териториите на двете общини. Сигнали, жалби, молби и други следва да бъдат адресирани до конкретното териториално отделение към РП – Стара Загора, ако същите се депозират в Раднево или Гълъбово, или директно към РП – Стара Загора, ако се подават в областния град.

Териториалните отделения остават в сградите и помещенията, в които досега се намираха бившите Районни прокуратури. Осигурен е достъп на граждани и институции до всички структурни звена на Районна прокуратура – Стара Загора, включително тези в Раднево и в Гълъбово.