мерки
мерки / DarikNews.bg
Част от въведените допълнителни противоепидемични мерки в Стара Загора, се отменят със заповед на кмета Живко Тодоров.
 
-От 8 април (сряда) се възобновява дейността на Автогара - Стара Загора. Обслужването на междуселищните автобусни линии от общинската транспортна схема, изпълнявани от автогарата, се възстановява от 10 април (петък).
 
-Движението на обществения транспорт до населените места на територията на общината, изпълнявано от „Тролейбусни и автобусни превози “ ЕООД, се възобновява на 9 април (четвъртък).
 
-Отпада ограничението за разходката на домашни любимци на 250 метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.
 
-Отменени са и мерките, свързани със събирането на повече от двама пълнолетни или групи от малолетни или непълнолетни, на открити обществени места.
 
-Отпадат и въведените противоепидемични мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на квартал "Лозенец".
 
Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора Делян Иванов.