Автобуси заменят тролеите в Стара Загора
Автобуси заменят тролеите в Стара Загора / Дарик, архив
От утре, 8 април се възстановява работата на Автогара Стара Загора и транспорта до населените места. За това информира кметът Живко Тодоров.

Причина за отпадането на забраната е издадената в късния следобед на 6 април Заповед от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.

В нея е записано:

„-Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.  Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

-За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция“.

Дейността на Автогара Стара Загора бе преустановена от 22 март, с решение на Общинския оперативен щаб за превенция разпространението на COVID-19.

Чрез възстановяване движението на обществения транспорт до населените места на територията на общината, междуселищния транспорт и работата на Автогарата, се дава възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.