обсъждане
обсъждане / община Стара Загора
Публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора  през 2020 година се проведе в зала „П. Р. Славейков“ .
 
Финансистът на общината Цанка Ганева представи параметрите на двата кредита за обновяване на Летния и Драматичния театър в Стара Загора, както и за реновиране на училищата „Васил Левски” и „Христо Ботев”:
 
От  „Обединение „ Фонд за устойчиви градове“ ще се вземе кредит в максимален размер  6 950 000 лева за обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“,  на стойност  до 2 950 000 лева и „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“ на стойност до  4 000 000 лева. Срокът за погасяване е 15 години, а максималният годишен лихвен процент - осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база.
 
От платформата „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ ще се заемат  6 500 000 лв. за проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“  като за СУ „Васил Левски“ са предвидени до 3 000 000 лева, а за СУ „Христо Ботев“ до 3 500 000 лева. Заемът също е дългосрочен – 15 години, а максималният годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс (който е 0) и надбавка  от до 3 % на годишна база.
 
„Мисля, че няма човек, за когото да не е видна необходимостта от ремонтите. Надяваме се на подкрепата на Общинския съвет, а и от някои проекти като Летния театър можем да печелим”, обясни кметът Живко Тодоров.
 
Предвижда се ремонтите да започнат през февруари или март догодина.